Polityka Prywatności w aplikacji Defense 39.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile").

1. Zezwolenia w aplikacji.

Aplikacja pobierana ze Sklepu Play przed zainstalowaniem prosi o udzielenie jej następujących upraw uprawnień:
- Pamięć urządzenia - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB.

2. Pliki Cookies.

W trakcie korzystania z usług Sirocco Mobile na urządzeniach użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Sirocco Mobile używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych usług. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie świadczonych usług. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.
Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z pamięci urządzenia użytkowników ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników. Sirocco Mobile nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób korzystających z usług Sirocco Mobile. Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi użytkownika urządzenia.

2.1 Pojęcia dotyczące cookies.

Co to są cookies?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe zaszyte w aplikacji i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniach mobilnych oraz komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują użytkownika przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w usługach Sirocco Mobile są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies.
Zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Sirocco Mobile. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usług w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku usług Sirocco Mobile na takich urządzeniach jak urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

Jakie cookies stosuje Sirocco Mobile?
Pliki cookie używane przez Sirocco Mobile zostały podzielone na kategorie: sesyjne pliki cookies, trwałe pliki cookies, zewnętrzne pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies.
To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do:
- identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
- zagwarantowania połączenia z odpowiednim serwisem w aplikacji, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu aplikacji.

Trwałe pliki cookies.
Trwałe pliki cookies to takie, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na urządzeniu. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji, w tym dane na temat ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:
- zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej aplikacji,
- sprawdzania skuteczności naszych reklam,
- usprawniania działania naszej aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów,
- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących aplikacji, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów,
- pokazywania użytkownikom, że są zalogowani w naszej aplikacji,
- wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług w naszej aplikacji. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

Zewnętrzne pliki cookies.
Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czyk 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez Sirocco Mobile służą do:
- połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
- dostarczania firmom badawczym danych o ruchu w aplikacji,
- dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Pliki cookies w ramach usług Sirocco Mobile zbierane są przez Sirocco Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.