Polityka Prywatności w aplikacji Golf Park Józefów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUILA HOTELE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Telimeny 1, 05-420 Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207487, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł, NIP: 5262774679 (dalej jako "AQUILA HOTELE").

Zakres oraz sposób przetwarzania danych nie spełnia wymogów powołania Inspektora Danych Osobowych.

Pytania i wnioski można kierować na adres: gpj@golfman.pl, wpisując w temacie "Dane osobowe: Golf Park Józefów".

1. Dane osobowe.

Zakres przetwarzania danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
- E-mail będący loginem w aplikacji
- Imię i nazwisko, numer telefonu; nieobowiązkowe
- Nie przetwarzamy danych o charakterze wrażliwym

Grupa osób ujętych przetwarzaniem danych osobowych:
- Użytkownicy korzystający z aplikacji mobilnej.

Cele i podstawa przetwarzania, retencja danych
Celem przetwarzania jest:
- Umożliwienie członkowi korzystania z aplikacji mobilnej
- Rejestracja użytkownika na wybranych turniejach
- Informowanie użytkownika o wybranych wydarzeniach

Dane przetwarzane są na podstawie:
- Zlecenia członka klubu o utworzenie konta w aplikacji mobilnej
- Zgody wyrażonej w momencie rejestracji konta w aplikacji mobilnej

Dane usuwane są:
- Na życzenie użytkownika, w momencie rezygnacji z członkostwa

Dane osobowe przetwarzane nie podlegają profilowaniu

Miejsce przetwarzania i przekazywanie danych
Dane przetwarzane są wyłączenie na terenie Unii Europejskiej.

Dane nie są przekazywane do przetworzenia podmiotom trzecim. Aplikacja została stworzona przez Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która w ramach prac rozwojowych może uzyskać dostęp do państwa danych, nie prowadzi ona jednak żadnych innych procesów przetwarzających na tych danych. Deweloper jest zobowiązany do zachowania poufności i stosuje szereg metod chroniących państwa dane.

Zastosowane środki bezpieczeństwa
Mając na celu bezpieczeństwo Państwa danych stosujemy szereg zabezpieczeń zarówno po stronie serwerowej jak i w komunikacji z aplikacją mobilną. Dostęp do tych danych wymaga uprawnionego konta dostępu, które uzyskało tylko parę osób pracujących nad rozwojem aplikacji i administrujących danymi.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Kontaktując się z nami na wskazany maila masz prawo:
- Uzyskać informację o Twoich przetwarzanych danych
- Do przeniesienia danych w formacie cyfrowym
- Do aktualizacji, w tym usunięcia części danych

2. Zezwolenia w aplikacji.

Aplikacja pobierana ze Sklepu Play do działania, może wymagać następujących uprawnień:
- Kamera - wykonywanie zdjęć i filmów wideo
- Pamięć urządzenia - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB

Aplikacja pobierana z App Store w trakcie użytkowania prosi o udzielenie jej następujących uprawnień:
- Aparat - wykonywanie zdjęć i filmów wideo
- Zdjęć - w celu umieszczenia w wiadomości zdjęcia zapisanego lokalnie

3. Statystyki oraz powiadomienia w aplikacji.

Podczas używania aplikacji automatycznie mogą być zbierane następujące dane:
- czas, w którym używana jest aplikacja,
- nazwa, wersja i paczka aplikacji,
- nazwa i numer systemu operacyjnego, 
- nazwa urządzenia, 
- CPU, ilość RAM i miejsca na dysku,
- zrzuty wątków - nazwy metod,
- czy urządzenie działa w tle,
- orientacje urządzenia,
- poziom i stan baterii

Powyższe dane mogą być użyte w celu wykonania statystyk odwiedzin oraz analizy wykorzystania aplikacji przez użytkowników celem podwyższenia jej funkcjonalności. Dane te są anonimowe, nie można ich więc połączyć z użytkownikiem.

Korzystając z aplikacji użytkownik, może zdecydować, że chce otrzymywać powiadomienia z serwisu. Zgoda ta jest dobrowolna, a lista urzadzeń otrzymujących powiadomienia jest dla Administratora anonimowa.

Realizacja obu funkcjonalności wiąże się z przetwarzaniem tych danych przez Google w ramach dostarczaczanych narzędzi (Google Analytics oraz Firebase). Aplikacja nie przekazuje do tych usług żadnych danych osobowych.

4. Pliki Cookies.

W trakcie korzystania z usług Golf Park Józefów na urządzeniach użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Golf Park Józefów używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych usług. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie świadczonych usług. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.
Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z pamięci urządzenia użytkowników ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników. Golf Park Józefów nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób korzystających z usług Golf Park Józefów. Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi użytkownika urządzenia. 

4.1 Pojęcia dotyczące cookies.

Co to są cookies?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe zaszyte w aplikacji i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniach mobilnych oraz komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują użytkownika przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w usługach Golf Park Józefów są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies.
Zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Golf Park Józefów. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usług w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku usług Golf Park Józefów na takich urządzeniach jak urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi. 

Jakie cookies stosuje Golf Park Józefów?
Pliki cookie używane przez Golf Park Józefów zostały podzielone na kategorie: sesyjne pliki cookies, trwałe pliki cookies, zewnętrzne pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies.
To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do:
- identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
- zagwarantowania połączenia z odpowiednim serwisem w aplikacji, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu aplikacji.

Trwałe pliki cookies.
Trwałe pliki cookies to takie, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na urządzeniu. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji, w tym dane na temat ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:
- zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej aplikacji,
- sprawdzania skuteczności naszych reklam,
- usprawniania działania naszej aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów,
- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących aplikacji, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów,
- pokazywania użytkownikom, że są zalogowani w naszej aplikacji,
- wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług w naszej aplikacji. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

Zewnętrzne pliki cookies.
Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czyk 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez Golf Park Józefów służą do:
- połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
- dostarczania firmom badawczym danych o ruchu w aplikacji,
- dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Pliki cookies w ramach usług AQUILA HOTELE zbierane są przez AQUILA HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, adres: Al. Telimeny 1, 05-0420 Józefów.