Polityka Prywatności danych kandydatów ubiegających się o stanowisko w Sirocco Mobile

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile").

Zakres oraz sposób przetwarzania danych nie spełnia wymogów powołania Inspektora Danych Osobowych.

Pytania i wnioski można kierować na adres: support@siroccomobile.com, wpisując w temacie "Dane osobowe: Kandydat".

Dane osobowe

Przeczytaj uważnie w jaki sposób pobieramy, przetwarzamy i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Zakres przetwarzania danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
- Dane personalne kandydata
- Dane kontaktowe
- Informacje o wykształceniu
- Informacje o dotychczasowym stażu pracy
- Inne nieobowiązkowe dane podane przez kandydata
- Nie przetwarzamy danych o charakterze wrażliwym

Grupa osób ujętych przetwarzaniem danych osobowych:
- Kandydaci ubiegający się o stanowisko w Sirocco Mobile

Cele i podstawa przetwarzania, retencja danych
Celem przetwarzania jest:
- Objęcie kandydata procesem rekrutacyjnym
- Kontakt z kandydatem

Dane przetwarzane są na podstawie:
- Zgody, którą kandydat umieszcza w CV lub wiadomości do rekrutera
- Jednorazowej zgody na kontakt wyrażonej w inny nie ujęty tu sposób

Dane usuwane są:
- Po 2 latach w przypadku, gdy kandydat uczestniczył w rozmowe kwalifikacyjnej
- Po 3 miesiącach w przypadku, gdy kandydat nie uczestniczył w rozmowe kwalifikacyjnej
- Na życzenie kandydata, w czasie nie przekraczającym okres 1 miesiąca

Miejsce przetwarzania i przekazywanie danych
Dane przetwarzane są wyłączenie na terenie Unii Europejskiej:
- Polska.

Zastosowane środki bezpieczeństwa
Mając na celu bezpieczeństwo Państwa danych, nadesłane nam CV przechowywane są na szyfrowanych dyskach. Zaś dokumenty drukowane trzymane są w zamkniętych szafkach. Dostęp do tych informacji uzyskują tylko i wyłącznie osoby prowadzące proces rekrutacji.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Kontaktując się z nami na wskazany mail masz prawo:
- Uzyskać informację o Twoich przetwarzanych danych
- Do przeniesienia danych w formacie cyfrowym
- Do korekty lub aktualizacji danych
- Do usunięcia własnych danychObowiązki kandydata

Aby móc uczestniczyć w procesie rekruatcji, zgłoszenie kandydata musi zawierać informację:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sirocco Mobile Sp. z o.o w celach rekrutacyjnych na okres do 2 lat. Przed zgłoszeniem zapoznałem się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.siroccomobile.com/policies/hr/privacypolicy.html. Znam też swoje prawo do wglądu, przeniesienia i zmiany moich danych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych.
Posiadam zgodę na umieszczenie danych kontaktowych osób rekomendujących lub innych, których dane są zawarte w zgłoszeniu.