Polityka Prywatności w aplikacji Volleyball Championship.

Administratorem Państwa danych jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile").

Pytania i wnioski można kierować na adres: support@siroccomobile.com, wpisując w temacie "Dane osobowe: Volleyball Championship".

1. Zezwolenia w aplikacji.

Aplikacja pobierana ze Sklepu Play przed zainstalowaniem prosi o udzielenie jej następujących upraw uprawnień:
- Pamięć urządzenia - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB.

2. Pliki Cookies.

W trakcie korzystania z usług Sirocco Mobile na urządzeniach użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Sirocco Mobile używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych usług. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie świadczonych usług. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.
Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z pamięci urządzenia użytkowników ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników. Sirocco Mobile nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób korzystających z usług Sirocco Mobile. Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi użytkownika urządzenia.

2.1 Pojęcia dotyczące cookies.

Co to są cookies?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe zaszyte w aplikacji i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniach mobilnych oraz komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują użytkownika przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w usługach Sirocco Mobile są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies.
Zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Sirocco Mobile. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usług w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku usług Sirocco Mobile na takich urządzeniach jak urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

Jakie cookies stosuje Sirocco Mobile?
Pliki cookie używane przez Sirocco Mobile to zewnętrzne pliki cookies.
Zewnętrzne pliki cookies.
Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czy 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez Sirocco Mobile służą do:
- połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
- dostarczania firmom badawczym danych o ruchu w aplikacji,
- dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Pliki cookies w ramach usług Sirocco Mobile zbierane są przez Sirocco Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. 3. Usługi partnerów

Dane dostarczane przez aplikacje mogą być użyte w celu wykonania statystyk odwiedzin oraz analizy wykorzystania aplikacji przez użytkowników celem podwyższenia jej funkcjonalności. Dane te są anonimowe, nie można ich więc połączyć z użytkownikiem.
Realizacja tej funkcjonalności wiąże się z przetwarzaniem ich przez Google w ramach dostarczaczanych narzędzi (Google Analytics). Aplikacja nie przekazuje do tej usługi żadnych danych osobowych.

Usługi reklamowe dostarczane przez niektórych partnerów (Unity, Google), mogą korzystać z niezmiennego identyfikatora urządzenia w celu dostarczania konkretnej kategori reklam. Są to:
- Apple Identifier for Advertisers (IDFA) dla iOS,
- Google Advertising Identity (GAID) dla Android.
Użycie tych identyfikatorów może zostać zablokowane przy użyciu ustawień reklamowych z poziomu twojego urządzenia.