Polityka Prywatności w aplikacji Zamek Malbork - Kościół NMP.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile").

Pytania i wnioski można kierować na adres: support@siroccomobile.com, wpisując w temacie "Dane osobowe: Malbork".

1. Zezwolenia w aplikacji.

Aplikacja pobierana ze Sklepu Play przed zainstalowaniem prosi o udzielenie jej następujących upraw uprawnień:
- Kamera - wykonywanie zdjęć i filmów wideo
- Pamięć urządzenia - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB.
- Bluetooth - pozwala palikacji sterować bluetooth, w tym transmisjami do pobliskich urządzeń Bluetooth, i pobierać informacje o tych urządzeniach.

2. Statystyki w aplikacji, Usługi partnerów.

Podczas używania aplikacji automatycznie mogą być zbierane następujące dane:
- czas, w którym używana jest aplikacja,
- nazwa, wersja i ID aplikacji,
- nazwa i numer systemu operacyjnego,
- nazwa urządzenia,
- CPU, ilość RAM i miejsca na dysku,
- zrzuty wątków - nazwy metod,
- czy urządzenie działa w tle,
- orientacje urządzenia,
- poziom i stan baterii.

Powyższe dane mogą być użyte w celu wykonania statystyk odwiedzin oraz analizy wykorzystania aplikacji przez użytkowników celem podwyższenia jej funkcjonalności. Dane te są anonimowe, nie można ich więc połączyć z użytkownikiem.
Realizacja tej funkcjonalności wiąże się z przetwarzaniem ich przez Google w ramach dostarczaczanych narzędzi (Google Analytics). Aplikacja nie przekazuje do tej usługi żadnych danych osobowych.