Regulamin ciasteczek na stronie www.siroccomobile.com

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Przeznaczone są do korzystania ze stron www. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operatorem strony www.siroccomobile.com jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile"), które jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator strony www wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5. Strona www stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Sirocco Mobile informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053 (dalej jako "Sirocco Mobile").

Pytania i wnioski można kierować na adres: support@siroccomobile.com, wpisując w temacie "Dane osobowe: Kontakt WWW".

Zakres przetwarzania danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
- Imię i nazwisko
- E-mail
- Inne nieobowiązkowe dane podane przez zgłaszającego
- Nie przetwarzamy danych o charakterze wrażliwym

Grupa osób objętych przetwarzaniem danych osobowych:
- Osoby korzystające z formularza kontaktowego na stronie WWW Sirocco Mobile

Cele i podstawa przetwarzania, retencja danych
Celem przetwarzania jest:
- Obsłużenie zgłoszenia
- Kontakt z osobą zgłaszającą
Sirocco Mobile nie określa czasu w jakim odpowie na zgłoszenie. Sirocco Mobile może też zignorować zgłoszenia o charakterze żartobliwym, będących tzw. spamem, lub inne uznane za nieodpowiednie.

Dane przetwarzane są na podstawie:
- Dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego przez Osobę, której dane dotyczą
- Jednorazowej zgody na kontakt wyrażonej w inny nie ujęty tu sposób

Dane usuwane są:
- Po 3 miesiącach od ostatniego kontaktu, okres ten może ulec zmianie na życzenie jednej ze stron, lub w wyniku nawiązania współpracy
- Na życzenie zgłaszającego, w czasie nie przekraczającym okres 1 miesiąca

Miejsce przetwarzania i przekazywanie danych
Dane przetwarzane są wyłączenie na terenie Unii Europejskiej:
- Polska.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Kontaktując się z nami na wskazany mail masz prawo:
- Uzyskać informację o Twoich przetwarzanych danych
- Do przeniesienia danych w formacie cyfrowym
- Do korekty lub aktualizacji danych
- Do usunięcia własnych danych